Tingsrätten har i dag häktat en kvinna och en man som på sannolika skäl misstänkta för grovt koppleri i Stockholm under år 2019 och 2020

2020-05-20

Tingsrätten har även förordnat om kvarstad på kvinnans egendom till ett belopp om drygt 2 475 000 kr.

Åtal ska väckas senast den 3 juni 2020 kl. 11.00.

För beställning av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.