Tingsrätten har beslutat att avslå begäran om avvisning av åklagarens bevisning i Gamlestaden-målet

2021-03-24

– Att tingsrätten inte avvisar bevisningen betyder inte att tingsrätten slutligt har tagit ställning till vilken betydelse denna bevisningen får i målet säger Robert Eneljung, rådman och en av två juristdomare som ska döma i målet.