Tingsrätten dömer en 20-årig man för grov mordbrand avseende branden den 16 januari 2019 i Södra Ryd i Skövde

2019-05-17

Av utredningen framgår att mannen den 16 januari i år åkte till Skövde för att hämta ett paket med narkotika som han hade beställt till en tidigare flickväns adress. När han inte fick paketet blev han arg och anlade vid 22-tiden en brand i kvinnans lägenhet. Sedan gick han ut, stängde dörren och tog tåget till Borås. Ungefär en halvtimma efter att branden anlagts kände en granne röklukt i sin lägenhet. När räddningstjänsten kom till platsen brann det för fullt i lägenheten och på balkongen. Branden spred sig sedan via balkongen upp till taket, där isoleringen tog eld och ledde till fortsatt snabb brandspridning. Innan branden kunde släckas hade kvinnans lägenhet blivit helt utbränd samt hade lägenheten ovanför brandskadats. Dessutom hade taken på två hyreshus brandskadats liksom dessa hus kortsidor. Totalt hade tre hyreshus brand-, rök- och vattenskadats medan ytterligare två hyreshus var i omedelbar fara. Totalt bodde det ca 90 personer i de skadade husen och de som var hemma evakuerades av Polisen. Branden förorsakade skador för minst 45 miljoner kr och risk för betydligt större värden. Ingen människa kom dock till skada. 

Mannen döms mot sitt nekande. Bevisningen har bestått av både muntlig och skriftlig bevisning. Genom utredningen har klarlagts att mannen skickade meddelanden till kvinnan där han hotade med att bränna upp hennes lägenhet. Strax efter dådet berättade han också för främlingar att han hade satt eld på hennes lägenhet. Dagarna därefter förde han dessutom diskussioner med bekanta om att han måste gå under jorden med anspelning på branden. Tingsrätten har fått ta del av en gedigen utredning på sammanlagt drygt 800 sidor, där mannens rörelser och åtgärder kartlagts i detalj. Detta har möjliggjorts bl.a. genom tvångsåtgärder i form av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och visar vilket värde sådana åtgärder kan ha. 

Minimistraffet för grov mordbrand är sex års fängelse. Det ska bl.a. täcka in fall där risken för en brand av nu aktuellt slag finns, men där branden hinner släckas innan några egentliga skador uppstår. I det här fallet har branden lett till mycket stora ekonomiska skador, till att många människors personliga ägodelar skadats och till att många blivit hemlösa. Faran för att människor skulle skadas av åtminstone rök har också varit stor. Ingen skadades dock p.g.a. grannarnas, räddningstjänstens och polisens rådiga ingripanden. Mot denna bakgrund har tingsrätten åsatt brottet ett straffvärde om åtta års fängelse. Mannen döms dock till sex års fängelse eftersom han endast var 20 år när brottet begicks. Enligt praxis ska nämligen en 20-åring få ca 4/5 av det straff en person över 21 får. Vid straffvärden över sex år är det dessutom praxis att straffavsatserna räknas i år. Även om 4/5 av åtta år blir något mer än sex år ska därför straffet stanna vid sex års fängelse. Mannen får stanna kvar i häkte till dess att domen vinner laga kraft mot honom.  

Trots det stora antalet människor som drabbades av branden är det hittills bara en målsägande som begärt skadestånd av mannen. Tingsrätten ansåg att skadeståndsanspråket behövde kompletteras och beslutade därför att det skulle handläggas i särskild ordning som ett tvistemål.

Senast ändrad: 2019-05-17