Tingsrätten dömer en 19-åring för mord till 9 års fängelse

2023-07-21

Tidigt på morgonen den 19 februari i år greps en blodig och förvirrad ung man utanför polishuset i Borås. Han uppgav att han hade berövat livet på en person som hade dödat hans pappa. Utredningen har visat att mannen i en drogutlöst psykos haft vanföreställningar och misstagit sig. Den person som mannen uppfattat som ett hot var i själva verket en familjemedlem som han bodde tillsammans med. Inhämtat läkarintyg visar att mannen begick gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning, men att han vid tiden för undersökningen inte längre lider av en sådan störning. Under sådana förhållanden finns inte förutsättningar att överlämna mannen till rättspsykiatrisk vård enligt bestämmelserna i 31 kap. 3 § brottsbalken.

– Det är en mycket tragisk händelse, men tingsrätten har bedömt att det är visat att 19-åringen dödade sin pappa och att han gjorde det i en drogutlöst psykos. Det finns inget stöd för att han befann sig i en nödvärnssituation, verklig eller inbillad. Psykosen utgjorde en allvarlig psykisk störning i lagens mening, men han lider inte av en sådan psykos nu och därför kan tingsrätten inte döma honom till vård. Tingsrätten anser att det finns synnerliga skäl att döma till fängelse och att omständigheterna är sådana att straffet ska bestämmas till nio års fängelse, säger Niina Andersson, rådman.