Tillgodoräknande av frihetsberövande vid ungdomsövervakning

2023-12-19

Om någon döms till bl.a. ungdomsövervakning och den dömde med anledning av de brott som prövats i målet eller som påföljden avser har varit frihetsberövad, får domstolen besluta att påföljden ska anses helt eller delvis verkställd genom frihetsberövandet.

Högsta domstolen klargör i detta avgörande att utgångspunkten är att en dags frihetsberövande ska motsvara en dags ungdomsövervakning. Detta innebär att när någon döms till ungdomsövervakning och med anledning av de brott som prövats i målet eller som påföljden avser har varit frihetsberövad under en sammanhängande tid av minst 24 timmar, ska ungdomsövervakningen normalt anses verkställd med det antal dagar som frihetsberövandet har pågått.