Svea hovrätt har idag meddelat dom avseende dödsskjutning i Borlänge.

2020-06-10

Sommaren 2019 sköts en man till döds utanför Kupolen i Borlänge.

Tingsrätten dömde skytten och den som överräckt vapnet till honom för dråp till nio års fängelse. En kvinna som var med på platsen dömdes för medhjälp till dråp.

De åtalade har hävdat att gärningen skett i nödvärn eftersom offret dessförinnan hade knivhuggit skytten.

Hovrätten har kommit fram till att det varit fråga om en sådan överenskommen våldsuppgörelse där det i princip inte är möjligt för någon att åberopa nödvärn, oavsett vem som inlett våldsutövningen. Gärningen ska enligt hovrätten bedömas som mord och påföljden för skytten bestämmas till 14 års fängelse. Den man som bl.a. tillhandahållit vapnet, gjort detta skjutklart och överlämnat det till skytten döms till tio års fängelse för medhjälp till mord. Kvinnan som var med på platsen och som bl.a. aktivt verkat för att få till stånd sammanträffandet har dömts för medhjälp till grov misshandel och medhjälp till grovt vållande till annans död då hovrätten inte funnit det bevisat att hon haft uppsåt till att offret skulle skjutas till döds. Påföljden för henne har bestämts till fem års fängelse. Straffen för samtliga avser även grovt vapenbrott.

De dömda ska betala skadestånd till offrets föräldrar och syskon.

Hovrättens dom är enhällig.