Skolledare döms för 21 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn

2019-07-10

De sexuella övergreppen mot nioåringen ägde enligt åtalet rum under läsåret 2016/17 på en grundskola i Stockholm. Vid sammanlagt 20 tillfällen ska mannen ha befunnit sig i en läshörna på skolan tillsammans med barnet och där stoppat in sin hand innanför barnets byxor och underkläder och berört och gnuggat könsorgan och området vid ljumske. Vid ytterligare ett tillfälle har han i sin bostad och under skoltid genomfört samma handlingar samt även dragit av barnets byxor och underkläder och berört de yttre delarna av barnets nakna rumpa.

Skolledaren har under rättegången erkänt att han handlat på det sätt som åklagaren påstått gentemot nioåringen men invänt att det i skolan endast ska ha skett vid 6–8 tillfällen. Han har även invänt att han bara kommit åt barnets könsorgan med handen när han tagit på barnets ljumskar.

Enligt tingsrätten är dock åklagarens bevisning, främst i form av förhör med barnet och ett vittne, sådan att det är bevisat att mannen har gjort sig skyldig till de åtalade brotten.

Rättens ordförande, rådmannen Tomas Zander, säger i en kommentar:  – Det rör sig om brott av allvarligt slag där skolledaren, som även var lärare, vid upprepade tillfällen under en stor del av läsåret 2016/17 utnyttjat sin ställning och missbrukat särskilt förtroende genom att begå sexuella övergrepp mot en nioårig elev. Detta har sammantaget inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Brotten bedöms därför som grova.

Straffet för den samlade brottligheten har bestämts till två år och sex månader med hänsyn tagen till att det kan antas att mannens lärarlegitimation återkallas på grund av brotten. Mannen ska också betala sammanlagt 139 600 kr i skadestånd till barnet.

Skolledaren har frikänts från övriga gärningar som gått ut på att han ska ha förmått två andra barn, som han tidigare varit lärare för, att onanera via en webbkamera över Internet under sommaren 2009 och i augusti/september 2012. Rätten har när det gäller händelsen i augusti/september 2012 inte funnit att åklagaren bevisat att målsägaren var under 15 år gammal. Skolledaren kan därför i det fallet inte dömas för sexuellt utnyttjande av barn eller grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. När det gäller händelsen sommaren 2009 har tingsrätten däremot ansett det bevisat att målsägaren var under 15 år. Utredningen har i och med det visat att skolledaren gjort sig skyldig till det åtalade brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. Brottet, som endast bedömts som brott av normalgraden, var emellertid preskriberat och har därför inte lett till något straff. Men skolledaren ska ändå betala skadestånd till målsägaren eftersom längre preskriptionstider gäller för skadestånd.

Senast ändrad: 2019-07-10