Sjuttonåring frias från mordmisstanke

2021-10-26

På kvällen den 11 mars 2020 mördades en sextonårig pojke på en skolgård i Länsmansgården i Göteborg. Det är visat att mordet har indirekta kopplingar till en pågående gängkonflikt i Biskopsgården.

- Trots polisens stora ansträngningar för att spåra gärningsmännen kvarstår tvivel om att sjuttonåringen skulle ha varit en av gärningsmännen, säger Henrik Andersson, ordförande i målet.

Tingsrätten ogillar därför åtalet för mord. Till följd av detta ogillar tingsrätten även åtalet mot en nittonårig man för medhjälp till mord.

Däremot dömer tingsrätten sjuttonåringen till fyra månaders sluten ungdomsvård för grovt vapenbrott begånget i april 2020 och nittonåringen till villkorlig dom och böter för hot mot tjänsteman begånget i september 2020.