Samtliga häktningar hävda i det stora narkotikamålet

2019-05-06

Samtliga tidigare häktade tilltalade är fortfarande på sannolika skäl misstänkta för grovt narkotikabrott i Helsingborg den 22 november 2017 till den 24 april 2018. Däremot ansåg tingsrätten inte längre att skälen för häktning uppväger de intrång eller men i övrigt som ett frihetsberövande innebär. De elva tilltalade har varit frihetsberövade med restriktioner i över ett år. Det förhållandet i förening med svårigheten att bedöma straffvärdet vid en eventuellt fällande dom efter rättegångens avslutande gjorde alltså ett fortsatt frihetsberövande oproportionerligt.

Rättegången fortsätter som planerat den 6 maj och förväntas pågå fram till slutet av november i år.

Huvudförhandlingsplanen hittas på vår webbplats: www.helsingborgstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Uppmarksammade-mal/B-2457-18/Forhandlingsplan/

Senast ändrad: 2019-05-06