Riksåklagaren ska yttra sig i Allramålet

2021-12-02

I ett mål som rör Svensk Fondservice AB, numera Allra Pension AB, dömde hovrätten fyra män till mellan fyra och sex års fängelse för bl.a. mutbrott och trolöshet mot huvudman. Hovrätten beslutade även om skadestånd och näringsförbud. De dömda har överklagat hovrättens dom.

Högsta domstolen har nu beslutat att riksåklagaren och Pensionsmyndigheten, innan Högsta domstolen tar ställning till frågan om prövningstillstånd, ska svara skriftligen på överklagandena. Svaren ska avse vad klagandena har anfört om hovrättens prövning av frågan om skada eller risk för skada för fondandelsägarna, pensionsspararna eller fondbolaget.