Reviderad huvudförhandlingsplan i tingsrättens mål med bevisning från Encrochat

2021-11-03

Se nedan länkad reviderad plan och tidigare nyhet "Huvudförhandling i omfattande mål med besvisning mot Enchrochat".

Reviderad huvudförhandlingsplanpdf