Rättegången angående grovt miljöbrott inleds den 31 augusti 2020 vid Jönköpings tingsrätt.

2020-08-25

Målet är nu utsatt på nytt till huvudförhandling med början den 31 augusti 2020 kl. 09.00 i Jönköpings tingsrätt. Rättegången beräknas pågå under åtta eller nio dagar och kommer hållas i sal 11. Planeringen ser ut som följer.

 

Den 31 augusti kommer yrkanden och inställning gås igenom och sakframställningar hållas.

Den 1 september hålls förhör med den tilltalade.

Vittnesförhör hålls den 2-3 september samt den 7-8 och 10 september.

Slutanföranden hålls den 10 eller 14 september. Den 15 september är en reservdag.

 

Observera att planeringen kan komma att ändras.

 

Med hänsyn till rådande pandemi kommer antalet åhörarplatser i rättssalen att vara mycket begränsat. Av dessa platser kommer ett visst antal att reserveras för media.

 

Tingsrättens målnummer: B 469-19