Rättegång om synnerligen grovt narkotikabrott och grovt dopningsbrott med mera

2022-01-19

Huvudförhandlingen hålls i en av tingsrättens säkerhetssalar. Möjligheten för allmänheten och massmedia att närvara vid förhandlingen är begränsad på grund av platsskäl. Journalister som är intresserade att närvara vid förhandlingen ombeds att senast den 25 januari föranmäla sig till tingsrätten genom e-post till Maria Broberg, maria.k.broberg@dom.se.