Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-12-20

Fråga om sådan behandling som en försäkrad genomför på egen hand eller utan överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal kan ge rätt till förebyggande sjukpenning (Mål nr 5742-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6003-18).