Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-06-12

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en förvaltare i sin huvudmans ställe har rätt att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess (Mål nr 1846-20, Kammarrättens i Göteborg mål nr 66-20).