Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2019-12-16

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud där à-pris för ett större mängdintervall är högre än à-pris för ett mindre mängdintervall för samma typ av arbete inte kommer att antas (Mål nr 6102-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5613-19).