Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2022-01-20