Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt och mervärdesskatt

2020-05-22

Fråga om Svenska kyrkans tillhandahållande av vissa tjänster till andra självständiga organisatoriska delar av trossamfundet är transaktioner som utgör inkomst av näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) respektive omsättning av tjänst enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) (Mål nr 4634--4635-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7871--7872-17).