Prövningstillstånd meddelat i mål om förvaring av skjutvapen

2023-05-19