Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för kostnader

2020-02-07

Fråga om rätt till ersättning för ombudskostnader i mål om företrädaransvar när Skatteverket under handläggningen i förvaltningsrätten ändrat sin ansökan på så vis att yrkandet om betalningsskyldighet för en av redovisningsperioderna drogs tillbaka. (Mål nr 5609-5611-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 503-505-19).