Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om förnamn

2019-06-20

?Fråga om namnet Prins är olämpligt som förnamn (Mål nr 1324-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2151-18).