Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om förnamn

2018-10-26

Fråga om namnet Ford är olämpligt som förnamn. (Mål nr 3189-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1226-18).