Prövningstillstånd meddelat i mål om ansökan om förnamn

2018-10-26

Fråga om ett namn som består av en enstaka bokstav är olämpligt som förnamn. (Mål nr 4549-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7383-17).