Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2024-06-04

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om Migrationsverket kan neka uppehålls- och arbetstillstånd om arbetsgivaren saknar förmåga att betala utlänningen lön som hon kan försörja sig på. Lagrum: 6 c kap. 2 § utlänningslagen (2005:716).