Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2020-11-17

Den fråga i målet som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller innebörden av att ett arbetstillstånd ska knytas till ett visst slag av arbete. Även frågan om betydelsen av begreppet reguljär anställning i det turkiska associeringsavtalet.