Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om kupongskatt m.m

2019-06-20

Fråga om en värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust är utdelningsberättigad enligt kupongskattelagen (Mål nr 2858-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2716-16).