Pressträff med anledning av dom i målet om mord på Latinskolan den 21 mars 2022

2022-09-05

Domen kommer att finnas tillgänglig på tingsrätten. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till arkivtma@dom.se.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande.

Pressträff och enskilda intervjuer

Tingsrätten kommer att hålla en pressträff kl. 11.15 i sal 18 på entréplan i tingsrättens lokaler på Kalendegatan 1. Pressträffen kommer att ledas av rättens ordförande, lagmannen Johan Kvart. Därefter finns möjlighet för journalister att ställa frågor till lagmannen. Efter pressträffen finns han till förfogande för enskilda intervjuer.

Pressträffen är endast till för media och det krävs föranmälan till säkerhetschefen Ulf Cederborg (ulf.cederborg@dom.se):

Om det önskas ackreditering till pressträffen ska det anmälas senast den 7 september kl. 16.00. Ange även om det önskas WiFi (mobilnummer krävs i anmälan). Om det därutöver anmäls intresse för enskild intervju med lagmannen ska det anmälas senast den 6 september kl. 15.00.

Ackrediterad media erbjuds tillträde till sal 18 för att ordna med teknik från kl. 10.55.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid tingsrättens entré. Vid kontrollen får alla besökare passera en metalldetektorbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen underlättas ju färre föremål någon har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att vara på plats i god tid.