Pressträff i samband med yttrande i målet om Preemraff i Lysekil

2020-06-10

När yttrandet ges kommer det finnas tillgängligt hos arkivet vid Svea hovrätt både i papperskopia och elektronisk form. Den som önskar beställa yttrandet kan redan nu anmäla det till svea.avd6@dom.se.

I samband med att yttrandet ges kommer Mark- och miljööverdomstolen att publicera ett pressmeddelande med en kortare sammanfattning av vad domstolen har kommit fram till.

Pressträff

Mark- och miljööverdomstolen håller en pressträff kl. 14.00 den 15 juni 2020 i sal 10, i Svea hovrätts lokaler, Birger Jarls torg 16, Riddarholmen, Stockholm. Det kommer även att finnas möjlighet att delta digitalt.

Vid pressträffen kommer rättens ordförande, hovrättslagmannen Claes-Göran Sundberg, tekniska rådet Mikael Schultz och hovrättsrådet Li Brismo att delta. Pressträffen kommer att inledas med en kort presentation av innehållet i yttrandet. Därefter finns möjlighet för frågor från journalisterna.

Personal från domstolen finns på plats i salen från kl. 13.30 för att hjälpa de närvarande journalisterna. I Svea hovrätts arkiv samt i salen kommer yttrandet att finnas tillgängligt i papperskopia från kl. 14.00.

Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

För närvaro på pressträffen krävs föranmälan. Föranmälan görs senast den 12 juni 2020 kl. 11.00 genom mejl till domstolshandläggaren Mari Berggren, mari.berggren@dom.se eller telefon 08-561 675 52. Vid föranmälan ska det anges om den avser en skrivande journalist och/eller en fotograf med kamerautrustning. Fotografering och videoupptagning är tillåtet vid pressträffen. Av föranmälan ska även framgå om den avser personlig närvaro eller närvaro digitalt. Den som anmäler digitalt deltagande kommer att få instruktioner om hur det går till efter att anmälningstiden gått ut. 

Antalet platser på pressträffen är begränsat och domstolen kommer, vid behov, fördela platserna. Efter att tiden för föranmälan gått ut kommer domstolen att informera de som anmält sig om de har tilldelats plats.

Övrig information

För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med domstolshandläggaren Mari Berggren.