Otillbörlig marknadsföring av elavtal förbjuds

2022-10-06

Konsumentombudsmannen har stämt Stockholms Elbolag AB, och även styrelseledamöter och majoritetsaktieägare i bolaget, på grund av telefonförsäljning som skett med hjälp av ett telemarketingföretag. Enligt Konsumentombudsmannen har bolaget ringt till konsumenter och fått dem att ingå avtal med bolaget på sätt som inte är tillåtet enligt marknadsföringslagen.

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att bolaget ägnat sig åt otillbörlig marknadsföring vid telefonförsäljning. I flera fall har konsumenter fått intrycket att försäljaren ringt från konsumentens befintliga elleverantör. Försäljare har också uppmanat konsumenter att skicka sms till bolaget som inneburit att konsumenten blivit bunden av elavtal, utan att han eller hon förstått det. Konsumenter har även ringts upp trots att deras telefonnummer varit spärrade i NIX-Telefon. Bolaget har sedan fakturerat konsumenter för elavtal som de inte har beställt, vilket utgör en svartlistad affärsmetod.

– Patent- och marknadsdomstolen har bedömt att Stockholms Elbolag AB har överträtt marknadsföringslagens regler på ett flertal sätt. Bolaget har därför förbjudits att vid vite om 2 000 000 kr använda de aktuella försäljnings­metoderna. Bolaget har också ålagts att betala marknadsstörningsavgift med en miljon kronor, säger Tove Bodegård, rådman.

Patent- och marknads­domstolen har emellertid inte ansett det visat att styrelseledamöterna och majoritetsaktieägaren har haft ett sådant inflytande över marknads­föringen att de kan bedömas som medansvariga. Konsument­ombudsmannens talan mot dessa personer lämnas därför utan bifall.