Ökat förtroende för domstolarna

2021-03-24

Förtroendet för domstolarna började mätas 2018 och 60 procent hade då mycket eller ganska stort förtroende för domstolarna. Därefter har förtroendet ökat något varje år och när årets siffror presenterades får domstolarna 65 procentandelar och hamnar på fjärde plats i rankningen av samhällsinstitutioner.

Förtroendebarometern 2021https://medieakademin.se/