Nya domarutnämningar

2022-10-06

Den 6 oktober utnämndes:

Jonas Silfverberg att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Västra Sverige, Lars Viktorsson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning iHovrätten för Övre Norrland, Christina Fränngård att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping, Johanna Syrén att vara rådman i Jönköpings tingsrätt, Cathérine Beckström Gustafsson att vara rådman i Jönköpings tingsrätt, Maria Böös att vara rådman i Nyköpings tingsrätt, Linn Sederström att vara rådman i Nyköpings tingsrätt, Caroline Hellström att vara rådman i Södertälje tingsrätt, Linus Martinson att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt, Mark- ochmiljödomstolen, John Panofsky att vara rådman i Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.