Nya domarutnämningar

2020-06-11

Jacob Aspegren, Angelica Jonsson, Christina Berg, Maria Billing, Patrik Schöldström och Katarina Berglund Siegbahn att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Ingeborg Simonsson och Mattias Pleiner att vara hovrättsråd i Svea hovrätt Hanna Hjorth att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland Olof Wetterqvist att vara chefsrådman i Nacka tingsrätt Jennie Dackmar och Szilárd Rado att vara rådmän i Södertörns tingsrätt Anna Bornelyck och Annika Åhlin att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall Karin Hansson och Kristina Linderoth att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping.