Nya domarutnämningar

2020-04-02

Åsa Askenbäck att vara hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige. Thomas Pettersson och David Boberg att vara rådmän i Uppsala tingsrätt. Olle Bergsten att vara rådman i Falu tingsrätt. Carl-Erling Halldin att vara rådman i Linköpings tingsrätt. Riikka Liljenfeldt att vara rådman i Umeå tingsrätt. Helena Carling att vara tekniskt råd i tingsrätterna. Emma Cardell att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Stockholm. Anders Dahlin att vara hyresråd i Hyres- och arrendenämnden i Umeå. Regeringen har den 2 april 2020 anställt: Emma Granberg och Jon Karlsson på tidsbegränsade anställningar som hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland. Caroline Waering Tizioni på en tidsbegränsad anställning som rådman i Attunda tingsrätt.