Nya domarutnämningar

2019-06-27

utnämnt ämnesrådet Erland Koch, justitiesekreteraren Linda Stromberg och rådmannen Carl Winnberg att vara rådmän i Stockholms tingsrätt.

utnämnt rådmannen Caroline Isaksson att vara rådman i Umeå tingsrätt.

utnämnt barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm.

Senast ändrad: 2019-06-27