Ny domarutnämning

2021-11-03

utnämnt Helen Svensson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Göta hovrätt