Nätkasinos spellicens ska vara fortsatt återkallad

2019-06-20

 

 

SafeEnt Limited har licens från Spelinspektionen för att bedriva bl.a. nätkasino, vilket sker under namnen Ninja Casino och Spellandet. Enligt Spelinspektionen har granskning visat allvarliga brister. Dessa brister gäller bl.a. kraven på spelaransvar, särskilt reglerna om omsorgsplikt och insättningsgränser. Brister har enligt myndigheten även upptäckts i bolagets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Inspektionen har därför beslutat att återkalla bolagets spellicens. Beslutet gäller omedelbart från och med den 17 juni 2019. Ett skäl till att beslutet ska gälla omedelbart är enligt Spelinspektionen att det finns en uppenbar risk för framtida överträdelser.

 

 

 

SafeEnt Limited har överklagat beslutet hos Förvaltningsrätten i Linköping och begär inhibition, dvs. att beslutet inte ska gälla omedelbart. Bolaget vill därmed omedelbart få tillbaka rätten att bedriva onlinespel. Bolaget menar att överträdelserna inte äventyrat spelarnas folkhälsa och att det inte finns någon risk för att kunderna kan bedriva penningtvätt. Återkallelsebeslutet saknar dessutom proportionalitet. SafeEnt skriver också att bolaget inrättat sig efter de krav som Spelinspektionen ställt upp. Myndighetens beslut innebär att bolaget fortlöpande drabbas av irreparabla skador. Enligt bolaget borde varning och en sanktionsavgift varit tillräckligt.

 

Förvaltningsrätten har idag beslutat att inte meddela inhibition, dvs. Spelinspektionens beslut om omedelbar återkallelse av licensen ska gälla. Detta innebär att bolaget licens är återkallad under handläggningen hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten pekar i beslutet på att det finns motstående intressen i målet. Spelinspektionens beslut innebär att bolaget förbjuds att bedriva verksamhet i Sverige vilket för bolaget är ett mycket ingripande beslut. Samtidigt innebär tillämpliga lagar att spelverksamhet bara får bedrivas om det finns ett godtagbart skydd för överdrivet spelande. Reglerna kräver också att åtgärder vidtas för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Utredningen i målet är inte klar. Förvaltningsrätten har funnit att det inte med hög grad av sannolikhet kan sägas att SafeEnt Limiteds överklagande kommer att bifallas. Domstolen stoppar därför inte verkställigheten av Spelinspektionens beslut. 

 

SafeEnt Limited har möjlighet att överklaga förvaltningsrättens beslut hos Kammarrätten i Jönköping.  

 

Förvaltningsrätten fortsätter nu handläggningen av målet och ska börja med att begära ett yttrande från Spelinspektionen. Det går inte idag att bedöma när målet kommer att vara klart för att avgöras slutligt.

Senast ändrad: 2019-06-20