Mordrättegång

2018-08-24

Åklagarna har väckt åtal mot fyra män för mordet i Marbäck den 9 januari 2018. Åklagarna har även väckt åtal för grov skadegörelse mot tre av männen för att de efter att ha berövat mannen livet tänt eld på dennes bil så att bilen totalförstördes.

Tingsrätten har funnit det klarlagt att mannen blev skjuten i huvudet, ryggen och ena armen och att han till följd av skadorna avled på brottsplatsen i Marbäck.

Det finns i utredningen uppgifter som tyder på att mannen mördades som en hämnd för en misslyckad narkotikaaffär.

Åklagarnas hypotes om händelseförloppet bygger på att mannen dödats någon gång den 9 januari 2018 mellan klockan 00:07 och 00:22.

En av de åtalade, 25-åringen, har erkänt att han var på brottsplatsen. Han har uppgett att mannen levde när han lämnade Marbäck för att köra vidare till Göteborg. Någon närmare utredning om vad som ledde fram till att dödsskjutningen och vad som hände i dödsögonblicket finns inte. Mordvapnet har inte återfunnits.

Någon säker slutsats kan inte heller dras om vid vilken tidpunkt mannen dödades. Två vittnen har hört två skott mellan klockan 00:40 och 01:00. Vid den tidpunkten kan 25-åringen inte ha utfört mordet.

Det finns inte någon teknisk bevisning i form av fingeravtryck, hårstrån eller blod som binder de tilltalade till gärningarna. Åklagarnas bevisning utgörs istället i huvudsak av ett antal för de tilltalade besvärande omständigheter, dvs. indicier.

Vittnen har lämnat uppgifter om att den mördade mannen fick sona för 25-åringens misstag. Flera alternativa gärningsmän har namngivits under huvudförhandlingen.

Tingsrättens slutsats är att det finns utrymme för händelseförlopp som inte innefattar att de tilltalade är skyldiga till mordet. De ska därför frikännas från åtalet för mord.

Vad gäller åtalet för grov skadegörelse saknar även den utredningen nödvändig robusthet. Åtalet ska därför ogillas.

25-åringen döms för annan brottslighet, bland annat narkotikabrott, till fängelse sex månader.

Statens kostnad för försvararna uppgår till ca tre miljoner kronor.

 

Pia Johansson                     0708-57 75 69