Mordmisstänkt ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

2019-05-06

Tingsrätten har ansett att det lagts fram övertygande bevisning för att den misstänkte begått de åtalade gärningarna. Det innebär att tingsrätten tagit ställning till brottens objektiva sida. I detta fall innebär det bland annat att tingsrätten kommit fram till att den misstänkte orsakat sin före detta frus död, såsom åklagaren påstått.

Domstolen har emellertid inte genom detta beslut tagit ställning till brottens subjektiva sida, dvs. vad den misstänkte insett eller avsett med sina handlingar. Frågan om den misstänkte haft uppsåt till gärningarna kommer domstolen att ta ställning till först efter att ha tagit del av den rättspsykiatriska undersökningen.

Utlåtandet över den rättspsykiatriska undersökningen ska som huvudregel vara domstolen till handa inom fyra veckor.

Tingsrätten kommer att hålla fortsatt huvudförhandling måndagen den 10 juni 2019 kl. 08.00.

 

Senast ändrad: 2019-05-06