Mordet i Ställdalen

2018-01-11

Den 35-årige mannen och den 30-åriga kvinnan åtalades förra året för att tillsammans och i samförstånd ha berövat offret livet i dennes bostad i Ställdalen genom att strypa honom. Mannen, som tidigare dömts för mord, dömdes i september förra året av Örebro tingsrätt till livstids fängelse för mord. Tingsrätten frikände kvinnan från mordet men dömde henne i stället för skyddande av brottsling till fängelse i ett år. Mannen överklagade tingsrättens dom och ville att hovrätten skulle frikänna honom. Även åklagaren överklagade domen och ville att hovrätten skulle döma kvinnan för mord alternativt för medhjälp till mord.

–        Både mannen och kvinnan har varit i offrets omedelbara närhet när denne mördades men åklagaren har inte kunnat bevisa vem av dem som faktiskt dödade honom säger hovrättslagmannen Linda Hallstedt. Åklagaren har dock bevisat att mannen och kvinnan agerat tillsammans och i samförstånd när mannen ströps, varför båda två ska dömas för mordet på honom, fortsätter Linda Hallstedt.

Hovrätten har i sin bedömning stött sig dels på muntlig bevisning i form av förhör med de åtalade, med den mördades efterlevande och med vittnen dels på skriftlig bevisning i form av utskrifter från omfattande sms-trafik, inspelat samtal från SOS Alarm, teknisk undersökning av mordplatsen, den rättsmedicinska undersökningen av den avlidne och den syn på mordplatsen som hovrättens ledamöter gjort.

Normalstraffet för mord är fängelse på viss tid men eftersom mannen nu återfallit i mord bestämmer även hovrätten påföljden för honom till livstids fängelse. Kvinnan är däremot inte tidigare dömd för allvarligare brott och därför har påföljden för henne bestämts till fängelse i sexton år.

Mannen och kvinnan ska även betala skadestånd till offrets anhöriga.

Senast ändrad: 2018-01-11