Migrationsöverdomstolen beviljar prövningstillstånd

2020-11-10

Den fråga i målen som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller försörjningskravet vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning när anknytningspersonen har tagits emot för vidarebosättning (s.k. kvotflykting) och ansökan om familjeåterförening har gjorts senare än tre månader efter att anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som flykting.