Metros företagsrekonstruktion tillåts fortsätta

2019-04-15

Tingsrätten har i dag prövat om företagsrekonstruktionen för Metro Media House AB ska få fortsätta. Prövningen har skett efter att bolagets borgenärer, alltså de som bolaget har skulder till, vid ett s.k. borgenärssammanträde fått tillfälle att yttra sig i frågan.

Rådmannen Maria Hellberg säger i en kommentar:

- Företaget och rekonstruktören har beskrivit ett antal planerade åtgärder, som syftar till att minska kostnader och öka intäkter. Enligt rekonstruktörens bedömning kommer företaget att gå med vinst redan till hösten. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det för dagen inte kan sägas saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Företagsrekonstruktionen ska därför tillåtas fortsätta.

Företagsrekonstruktionen får enligt tingsrättens beslut som längst fortsätta till den 28 juni 2019. Om ytterligare förlängning begärs får tingsrätten pröva frågan på nytt.

Senast ändrad: 2019-04-15