Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till vanadinbrytning i Bricka

2022-09-07

Prövningen har varit mycket uppmärksammad. Många enskilda sakägare samt länsstyrelsen och Hudiksvalls kommun har motsatt sig verksamheten.

Domstolen har gjort bedömningen att det underlagsmaterial som tagits fram är tillräckligt för att verksamhetens miljöpåverkan ska kunna bedömas och har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen.

Domstolen har därför, efter att ha föreskrivit ett antal villkor för verksamheten, lämnat tillstånd till gruvbrytningen.