Man döms för sexualbrott mot barn till 12 års fängelse

2019-07-17

?I våras uppdagades att en man anställd ?vid en skola i Lycksele kommun, misstänktes för flertalet sexualbrott mot barn som skulle ha skett under en längre tid. Mannen häktades de 1 mars 2019 och har varit frihetsberövad sedan dess. Tingsrättens förhandlimng varade i 13 dagar. Mannen stod åtalad för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av av barn för sexuell posering samt försök till detta, köp av sexuell handling av barn samt försök till detta, sexuellt ofredande, ofredande och barnpornografibrott. Målsägande var 13 barn.

Mannen har erkänt större delar av åtalet och han har medgett att betala skadestånd, men han har inte kunnat godta något av de yrkade beloppen som skäliga i sig utan han har överlåtit till rätten att bedöma beloppens skälighet. Mannen har i huvudsak invänt mot att brotten skulle bedömas som grova i de fall åklagaren yrkat det. När det gäller två av målsägandena som åklagaren har åtalat honom för att ha utsatt för grov våldtäkt har han invänt och uppgett att han inte vetat om att de var under 15  år vid tiden då brotten har begåtts. Tingsrätten konstaterar att brotten, ide fall så yrkats, är att bedöma som grova bland annat med hänsyn till målsägandenas låga ålder, att mannen utnyttjat målsägandenas skyddslösa ställning och svårigheter att värja sig fysiskt och psykiskt, att gärningarna varit planerade och har skett systematiskt. Att målsägandena i vissa fall har filmats och i vissa fall fått eller errbjudits ersättning har också varit en försvårsnde omständighet.

Tingsrätten bedömer att straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till 12 års fängelse. Att mannen under polisens förundersökning har namngett vissa utsatta barn har inte ansetts som en förmildrande omständighet. Enligt det läkarintyg som tingsrätten har inhämtat led mannen inte av någon psykisk störning vid gärningarna. Det finns därför inget hinder mot att döma mannen till fängelse. Påföljden bestäms till tolv års fängelse. Vad gäller skadestånden har dess nivåer bestämts i enlighet med praxis på området

Domare i målet har varit rådmannen Henrik Aspegren och tre nämndemän. Rätten är enig i sin bedömning

Senast ändrad: 2019-07-17