Man dömd till fängelse i omfattande sexualbrottsmål

2022-07-08

Hovrätten bedömer målsäganden som alltigenom trovärdig och lägger liksom tingsrätten hennes berättelse till grund för sin bedömning. Hovrätten dömer därför mannen till ansvar för brott enligt samtliga åtalspunkter. I förhållande till tingsrättens domslut har dock vissa gärningar rubricerats som lindrigare brott. Enligt hovrätten har mannen gjort sig skyldig till sju fall av grov våldtäkt, sju fall av våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt koppleri, människohandel och grov kvinnofrids­kränkning.

Mannen har under mer än ett års tid återkommande och systematiskt utsatt målsäganden för brott. Målsäganden har befunnit sig i en mycket utsatt och närmast tvångsliknande situation där hon utnyttjats sexuellt och ekonomiskt. Brottsligheten har lett till att målsäganden fått svåra psykiska skador.

Straffvärdet för den samlade brottsligheten bedöms motsvara fängelse i 11 år.

– Hovrätten ser allvarligt på de brott som mannen döms för men straffvärdet är lägre än vad tingsrätten kommit fram till. Som jämförelse kan nämnas att Högsta domstolen dömde ut tolv års fängelse i ett mål som bland annat avsåg omkring 100 fall av grov våldtäkt mot barn begångna under nästan fem års tid, säger hovrättsrådet Katarina Persson.

När mannen började göra sig skyldig till brott mot målsäganden hade han varit på fri fot i mer än fem år efter villkorlig frigivning från ett tidigare fängelsestraff. Den tidigare brottsligheten ligger därför så långt tillbaka i tiden att den enligt vägledande praxis inte ska beaktas i skärpande riktning vid bestämmandet av fängelsestraffets längd.

Mannen ska betala skadestånd till målsäganden med 575 000 kr. Han ska vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas.