Målet om fusk på högskoleprovet

2021-12-01

Ett tiotal personer av de provskrivare som dömdes av tingsrätten, har begärt hovrättens prövning. De anser att de dubbelbestraffas om de döms för osann försäkran eftersom de redan har fått sina resultat återkallade och stängts av från att göra provet. Hovrätten har funnit att det inte är fråga om dubbelbestraffning och har, med ett undantag, fastställt de fällande domar som tingsrätten meddelade mot dessa personer.

Beträffande de tre som åtalats för att ha organiserat fusket, fastställer hovrätten i huvudsak tingsrättens fällande domar för medhjälp till provskrivarnas brott, dvs. medhjälp till osann försäkran.

- De döms för att ha hjälpt 76 personer att fuska på högskoleprovet i en professionellt uppbyggd verksamhet som genererat mycket stora intäkter och som involverat ett flertal personer med olika uppgifter, säger hovrättens ordförande Ann Ganelind.

Målet har innehållit flera juridiskt komplicerade frågor. En sådan har varit om de tre huvudåtalade ska anses ha bedrivit näringsverksamhet och om de därmed har varit bokföringsskyldiga, momspliktiga och skyldiga att deklarera för inkomst av näringsverksamhet.

- I den frågan har hovrätten i och för sig funnit att det har varit frågan om en bokföringspliktig verksamhet, men att det bara är en av de tre som bevisats vara ansvarig för verksamheten, förklarar Ann Ganelind.

Huvudmannen döms därmed även för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. De två andra frias i huvudsak i dessa delar. Alla tre döms till fängelse och den som hovrätten bedömer som huvudman döms till samma straff som i tingsrätten, 3,5 års fängelse. Övriga två får fängelse 1 år och 2 månader respektive 1 år och 4 månader.