Livstids fängelse för mord på fadern

2022-06-28

Som förklaring till skjutningen har mannen hävdat att fadern under lång tid utsatte honom för nedlåtande påståenden om att han på olika sätt varit oduglig.

Enligt tingsrätten ska gärningen rubriceras som mord eftersom dödande skett avsiktligen och då mannens uppgifter om bakgrunden inte kan medföra att brottet ska anses mindre grovt. Straffet bestäms till livstids fängelse.

-Mordet har skett med avsikt att döda och varit särskilt hänsynslöst, bland annat då det skett mot en närstående och försvarslös gammal man i dennes hem. I frånvaro av förmildrande omständigheter är brottet därmed så allvarligt att det strängaste straffet kommit i fråga, säger lagmannen Olof Hellström.