Linköpings tingsrätt kommer från slutet av januari 2022 delta i försöksverksamheten med en Snabbare lagföring

2022-01-20

Linköpings tingsrätt kommer från och med den 24 januari 2022 ingå i det myndighetsgemensamma projektet snabbare lagföring. Syftet med försöksverksamheten är att förkorta tiden från polisens ingripande till att brottet har lagförts hos åklagare eller domstol. Försöksverksamheten är inriktad på mindre allvarlig, men vanligt förekommande brottslighet.

 

–Personalen på tingsrätten har varit mycket motiverad och engagerad till införandet av snabbare lagföring. Det är positivt att tingsrätten kommer att kunna döma över händelser som ligger nära i tiden; bevisningen är färsk och samhällets reaktion kommer snabbt säger Charlotta Riberdahl, lagman vid Linköpings tingsrätt.