Landskrona och Karlshamn blir kvar som kansliorter

2018-06-07

Karlshamn blir kvar som kansliort för Blekinge tingsrätt, och Landskrona fortsätter att vara kansliort för Lunds tingsrätt. De båda tingsrätterna kommer därmed fortsatt att vara de enda två tingsrätterna i landet som har två kansliorter.

– Det här är en fråga som varit aktuell under en längre tid och där Domstolsverket med stöd av de berörda domstolarna lämnat förslag till regeringen om att få avveckla de två kansliorterna. Beskedet i dag innebär att regeringen väljer en annan linje som vi nu får acceptera och utgå ifrån, säger Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren.

Martin Holmgren framhåller att Domstolsverket varit tydligt med de stora fördelarna om Lunds tingsrätt helt fått samla sin verksamhet i huvudorten Lund och Blekinge tingsrätt i huvudorten Karlskrona. Orsaken till det är att det blir administrativt tungrott med två separata kansliorter för en tingsrätt, men framför allt för att det är svårt att tillhandahålla ändamålsenliga och säkra lokaler på två orter. Domstolsverket har heller inte kunnat se att avstånden mellan orterna varit så stort i något av fallen så att det ensamt kunnat motivera att kanslierna i Karlshamn och Landskrona skulle behållas.

Domstolsverket beräknar att kostnaderna för att ha kvar Landskrona och Karlshamn som kansliorter uppgår till drygt sex miljoner kronor om året. Dessutom tillkommer investeringar på sammanlagt cirka 20 miljoner kronor.

– Vi hoppas nu att vi kan få anslag för de ökade kostnaderna för att det ska bli så bra lösningar som möjligt för verksamheten på de båda orterna, säger Martin Holmgren.

Kommentarer från domstolscheferna för Lunds respektive Blekinge tingsrätt:

Göran Lundahl, lagman i Lunds tingsrätt:

– Vi kommer snart att ha helt nya och säkra lokaler klara i Lund. Vi hade verkligen hoppats att alla inom domkretsen skulle få tillgång till dessa lokaler, men regeringens besked innebär nu att vi fortsatt behöver bedriva verksamhet även i Landskrona, trots att lokalerna där inte alls når upp till säkerhetskraven. Det är särskilt bekymmersamt att detta gäller just Landskrona eftersom kommunen har områden som klassificeras som särskilt utsatta av polisen och mål därifrån ofta ställer särskilt stora krav på en trygg och säker miljö.

Dan Sjåstad, lagman i Blekinge tingsrätt:

– Detta innebär ett mindre effektiv utnyttjande av resurser och ökade kostnader på både kort och lång sikt. Vi ser det också problematiskt när det kommer till viktiga frågor som arbetsmiljö och personalens och intressenters säkerhet då lokalerna i Karlshamn inte är ändamålsenliga.

Senast ändrad: 2018-06-07