Kvarstad i ett tvistemål kan inte meddelas för rättegångskostnaderna i målet

2020-10-15

Det har i den praktiska tillämpningen sedan länge ansetts att kvarstad inte kan meddelas avseende rättegångskostnader i målet.

Beslut om ansvar för rättegångskostnader fattas av domstolen när målet avgörs. Det skulle enligt Högsta domstolen inte vara en lämplig ordning att parterna i en tvist vid domstol under processens gång kan få en prövning av om kvarstad ska meddelas avseende rättegångskostnaderna i målet.

Yrkandet om kvarstad i det aktuella målet kunde alltså inte bifallas.