Kompletterande information inför huvudförhandlingen i mål kopplat till händelse då 12-årig flicka sköts till döds

2022-09-07

Företrädare för massmedia som önskar närvara vid förhandlingen ombeds att så fort som möjligt anmäla detta genom att skicka e-post till adressen